Aktualności

Spotkanie Stowarzyszeń Branżowych

Dnia 25.09.2020 roku odbyło się spotkanie Stowarzyszeń Branżowych na temat funkcjonowania producentów materiałów budowla...

Domieszki do betonu we współczesnym budownictwie - wywiad.

Wypowiedź eksperta SPCB Michała Oleksika o roli domieszek do betonu we współczesnym budownictwie dla inzynieria.com...

Walne Zgromadzenie SPCHB i nowy Zarząd

W dniu 30 czerwca 2020 roku w Lublinie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlan...

POLECAMY