Kim jesteśmy

Inicjatywa utworzenia SPChB zrodziła się wśród producentów domieszek do betonu. Na wzór zagranicznych stowarzyszeń powiększamy swoją strukturę o kolejne grupy producentów chemii budowlanej, działających w różnych sektorach budownictwa.

Członkowie Stowarzyszenia to nie tylko producenci domieszek do betonu. Problemy związane z chemią stosowaną do betonu stały się bezpośrednim powodem inspirującym do współpracy firmy, które na co dzień ze sobą konkurują.

KIM JESTEŚMY

Inicjatywa utworzenia SPChB zrodziła się wśród producentów domieszek do betonu. Na wzór zagranicznych stowarzyszeń powiększamy swoją strukturę o kolejne grupy producentów chemii budowlanej, działających w różnych sektorach budownictwa.

Członkowie Stowarzyszenia to nie tylko producenci domieszek do betonu. Problemy związane z chemią stosowaną do betonu stały się bezpośrednim powodem inspirującym do współpracy firmy, które na co dzień ze sobą konkurują.

CO ROBIMY

Stowarzyszenie prowadzi szeroko zakrojoną działalność mająca na celu prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, propagowanie nowoczesnych technik i technologii, promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat chemii budowlanej oraz jej zastosowania.

Zajmujemy się m.in.:

  • opiniowaniem i doradztwem w zakresie programów rozwoju przedsiębiorstw z branży budowlanej;

  • organizowaniem konferencji oraz innych form publicznej dyskusji;

  • tworzeniem platformy ułatwiającej nawiązanie współpracy przedsiębiorców mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej z przedsiębiorcami zagranicznymi;

  • tworzeniem płaszczyzny umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia;

  • inspirowaniem oraz uczestnictwem w rozwoju normalizacji, certyfikacji i kontroli jakości wyrobów mających swoje zastosowanie w budownictwie;

  • propagowaniem nowoczesnych rozwiązań ochrony środowiska.

WŁADZE

Zarząd Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej.

WŁADZE

Zarząd Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej

Chcesz dostawać od nas aktualne informacje?

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

PARTNERZY

Stowarzyszenie jest niezależną, samorządną, społeczną organizacją osób i podmiotów związanych z branżą chemii budowlanej w Polsce.