Aktualności

II Konferencja Drogowo-Kruszywowa

Redakcja magazynu „Magazyn Autostrady” i czasopisma „Kruszywa” zaprasza do udziału w wyjątkowym ...

Walne Zgromadzenie SPChB i nowe Władze 2022-2024

W dniu 23 czerwca 2022 roku w Gdańsku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlane...

Wzory DWU i oznakowania CE

Opracowanie wzorów Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz oznakowania CE dla domieszek do betonu, zapraw i zaczynu....

POLECAMY