28 maja 2015 roku odbyły się oficjalne obchody 25-lecia Stowarzyszenia Producentów Cementu. Podczas uroczystości w imieniu SPChB Prezes Zarządu Tadeusz Wasąg i Dyrektor Biura Adam Karbowski wręczyli na ręce Przewodniczącego Andrzeja Ptaka oraz Profesora Jana Deji pamiątkową statuetkę i list gratulacyjny.

Władze SPC uhonorowały nasze stowarzyszenie pamiątkowym medalem, który organizatorzy wręczyli organizacją i firmą współpracującym.
Obchody zgromadziły przedstawicieli administracji państwowej, branży cementowej oraz firm, uczelni wyższych, instytutów i stowarzyszeń współpracujących z kraju i zagranicy. Wśród gości, których witał Przewodniczący SPC Andrzej Ptak, znaleźli się m.in. minister Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP, Tomasz Rudnicki – szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Piotr Wojtacha – Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego, Koen Coppenholle – dyrektor wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego CEMBUREAU oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Środowiska oraz Infrastruktury i Rozwoju.
Stowarzyszenie Producentów Cementu powstało w 1990 roku. Wtedy nosiło nazwę Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. Do 1989 roku wszystkie zakłady były skupione w zjednoczeniu. Dopiero podczas przemian ustrojowych zjednoczenie przekształciło się w dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorstw. Stowarzyszenie powstało w kwietniu 1990 roku i miało 20 założycieli. Na pierwszego przewodniczącego stowarzyszenia wybrano prof. Wiesława Kurdowskiego, a miastem w którym znajduje się siedziba stowarzyszenia jest Kraków.
W latach 1990 – 2004 stowarzyszenie skupiało nie tylko zakłady przemysłu cementowego, ale także wapienniczego. Od 2005 roku stowarzyszenie działa wyłącznie jako Stowarzyszenie Producentów Cementu. Członkami SPC są przedsiębiorstwa branży cementowej – osoby prawne oraz osoby fizyczne. W 1993 roku SPCiW zostało członkiem stowarzyszonym Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego CEMBUREAU, a w roku 1999 uzyskało pełne członkostwo.
Przełomowym okresem w działalności stowarzyszenia była prywatyzacja branży cementowej w Polsce, która dokonała się w ostatniej dekadzie XX wieku. Branża dostała ogromne wsparcie od nowych właścicieli. Dzięki nakładom inwestycyjnym przekraczającym 8,5 miliarda złotych, zakłady cementowe w Polsce należą obecnie do najnowocześniejszych w Europie.
Funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu pełnili kolejno:
Wiesław Kurdowski (1990-1995)
Alojzy Malczak (1995-1997)
Andrzej Tekiel (1997-1999 i 2003-2005)
Andrzej Balcerek (1999-2001 i 2005-2009)
Andrzej Ptak (2001-2003 i od 2013 – obecnie)
Luc Callebat (2009-2010)
Leonard Palka (2010-2013)
Dyrektorami Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu byli:
Janusz Poleszak (1994-2003)
Dariusz Konieczny (2003-2007)
Jan Deja (2007 – obecnie)
Tekst został przygotowany na podstawie publikacji na stronie www.polskicement.pl – kliknij, aby zobaczyć całość.
Władze SPC uhonorowały nasze stowarzyszenie pamiątkowym medalem, który organizatorzy wręczyli organizacją i firmą współpracującym.
Obchody zgromadziły przedstawicieli administracji państwowej, branży cementowej oraz firm, uczelni wyższych, instytutów i stowarzyszeń współpracujących z kraju i zagranicy. Wśród gości, których witał Przewodniczący SPC Andrzej Ptak, znaleźli się m.in. minister Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP, Tomasz Rudnicki – szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Piotr Wojtacha – Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego, Koen Coppenholle – dyrektor wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego CEMBUREAU oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Środowiska oraz Infrastruktury i Rozwoju.
Stowarzyszenie Producentów Cementu powstało w 1990 roku. Wtedy nosiło nazwę Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. Do 1989 roku wszystkie zakłady były skupione w zjednoczeniu. Dopiero podczas przemian ustrojowych zjednoczenie przekształciło się w dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorstw. Stowarzyszenie powstało w kwietniu 1990 roku i miało 20 założycieli. Na pierwszego przewodniczącego stowarzyszenia wybrano prof. Wiesława Kurdowskiego, a miastem w którym znajduje się siedziba stowarzyszenia jest Kraków.
W latach 1990 – 2004 stowarzyszenie skupiało nie tylko zakłady przemysłu cementowego, ale także wapienniczego. Od 2005 roku stowarzyszenie działa wyłącznie jako Stowarzyszenie Producentów Cementu. Członkami SPC są przedsiębiorstwa branży cementowej – osoby prawne oraz osoby fizyczne. W 1993 roku SPCiW zostało członkiem stowarzyszonym Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego CEMBUREAU, a w roku 1999 uzyskało pełne członkostwo.
Przełomowym okresem w działalności stowarzyszenia była prywatyzacja branży cementowej w Polsce, która dokonała się w ostatniej dekadzie XX wieku. Branża dostała ogromne wsparcie od nowych właścicieli. Dzięki nakładom inwestycyjnym przekraczającym 8,5 miliarda złotych, zakłady cementowe w Polsce należą obecnie do najnowocześniejszych w Europie.
Funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu pełnili kolejno:
Wiesław Kurdowski (1990-1995)
Alojzy Malczak (1995-1997)
Andrzej Tekiel (1997-1999 i 2003-2005)
Andrzej Balcerek (1999-2001 i 2005-2009)
Andrzej Ptak (2001-2003 i od 2013 – obecnie)
Luc Callebat (2009-2010)
Leonard Palka (2010-2013)
Dyrektorami Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu byli:
Janusz Poleszak (1994-2003)
Dariusz Konieczny (2003-2007)
Jan Deja (2007 – obecnie)
Tekst został przygotowany na podstawie publikacji na stronie www.polskicement.pl – kliknij, aby zobaczyć całość.