Aktualnosci

2018-04-16

Walne Zgromadzenie SPChB – nowe władze

W dniu 10 kwietnia 2018 roku we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej. Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniami finansowymi i rzeczowymi z prac Zarządu i udzieliło mu absolutorium. Podczas obrad wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na lata 2018 - 2020. 

W wyniku tajnego głosowania wybrany został Zarząd SPChB w następującym składzie:

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
  • Prezes Zarządu              Tadeusz Wasąg 
  • Wiceprezes Zarządu     Krzysztof Kaczan
  • Sekretarz Zarządu     Paweł Szyszka
  • Członek Zarządu      Tomasz Nowacki
  • Członek Zarządu     Stanisław Jaroszewicz

W wyniku tajnego głosowania wybrana została Komisja Rewizyjna SPChB w następującym składzie:

KOMISJA REWIZYJNA:
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Erdmann
  • Wiceprzewodniczący Komisji Jerzy Kowalski
  • Członek Komisji Rewizyjnej         Jerzy Wrona
  • Członek Komisji Rewizyjnej         Arnold Tomala
  • Członek Komisji Rewizyjnej         Witold Chodyń

Nowo wybranym członkom Zarządu SPChB i Komisji Rewizyjnej gratulujemy i życzymy owocnej pracy.