Aktualnosci

2021-08-05

Wypowiedź Prezesa Zarządu SPChB dla NBI


Wypowiedź Prezesa Tadeusza Wasąga dla czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” (NBI). Wypowiedź ukazała się na łamach wydania lipcowo-sierpniowego, przy okazji tematu wydania "Czas w budownictwie". Cały materiał dostępny jest na portalu www.nbi.com.pl pod linkiem:
http://www.nbi.com.pl/assets/NBI-pdf/2021/4_97_2021/Pdf/3-Czas-na-budownictwo.pdf.