Aktualnosci

2021-10-20

XI Konferencja Dni Betonu 2021

Dni Betonu to jedno z największych wydarzeń naukowo-technicznych w Polsce związane z budownictwem betonowym. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Producentów Cementu. Ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia, XI konferencja została przełożona z roku 2020 na 2021. Konferencja odbyła się w dniach 11-13 października 2021 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. 

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej miało zaszczyt uczestniczyć oraz współpracować przy tym wydarzeniu m.in. w pracach Rady Programowej Konferencji, w której uczestniczył Prezes Zarządu SPChB – Tadeusz Wasąg.

W drugiej część sesji otwarcia konferencji, Prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, Tadeusz Wasąg przedstawił sytuację na rynku domieszek chemicznych. Polska znajduje się tuż za europejskim podium w tym sektorze, z perspektywą awansu.


 
W sesji – Rola domieszek chemicznych w technologii betonu i zapraw, w której przewodniczyli Jacek Błoński, Włodzimierz Chołuj, Paweł Łukowski, Tadeusz Wasąg, zostały wygłoszone poniższe referaty:
  1. Maciej Sypek, Waldemar Pichór, Rafał Latawiec – Wpływ stopnia odwodnienia siarczanu wapnia w cemencie na efektywność napowietrzania betonu domieszkami chemicznym
  2. Agnieszka Machowska, Robert Walkowiak – Wartości współczynnika „k” dla popiołu lotnego stosowanego z cementem CEM III/A
  3. Jakub Augustyn, Michał Turczyn – Rola domieszek w betonie ciężkim stosowanym w prefabrykacji
  4. Kamil Fiks, Marcin Piechocki, Jacek Kozakiewicz, Wojciech Poręba – Zastosowanie domieszek chemicznych w technologii betonu podwodnego SCC na przykładzie modernizacji w EW Dychów
  5. Aleksandra Pełczyńska, Cyprian Pełczyński – Porównanie wpływu wybranych domieszek chemicznych na właściwości fi zykochemiczne zaczynów i zapraw cementowych
  6. Artur Paszkowski, Kamil Ślusarczyk, Daniel Kozłowski, Paweł Jędrzejak – Czynniki kształtujące właściwości reologiczne mieszanek betonowych przeznaczonych do pali wierconych
  7. Konrad Grzesiak, Michał Zapała, Konrad Wawrzyniecki – Samorozlewne jastrychy cementowe SLS