Aktualnosci

2022-07-04

Walne Zgromadzenie SPChB i nowe Władze 2022-2024

W dniu 23 czerwca 2022 roku w Gdańsku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej. Spotkanie odbyło się w systemie hybrydowym. Był to czas podsumowań ostatniego roku 2021 z działalności organizacji. Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniami finansowymi i udzieliło Zarządowi absolutorium. Podczas obrad wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na lata 2022 - 2024. 

W wyniku tajnego głosowania wybrany został Zarząd SPChB w następującym składzie:

 ZARZĄD:

 1. Prezes Zarządu:                      Tadeusz Wasąg
 2. Wiceprezes Zarządu:              Tomasz Nowacki
 3. Sekretarz Zarządu:                  Paweł Szyszka
 4. Członek Zarządu:                    Jacek Dziębor
 5. Członek Zarządu:                    Tomasz Klimala
 6. Członek Zarządu:                    Jerzy Kowalski
 7. Członek Zarządu:                    Jerzy Wrona              

W wyniku tajnego głosowania wybrana została Komisja Rewizyjna SPChB w następującym składzie:

 KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Przewodniczący KR:                Rafał Erdmann
 2. Wiceprzewodniczący KR:         Arnold Tomala
 3. Członek KR:                             Cyprian Pełczyński
 4. Członek KR:                             Adam Pawlikowski
 5. Członek KR:                             Sławomir Nicewicz

Nowo wybranym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej gratulujemy i życzymy owocnej pracy.


Zgromadzenie również było okazją do odbycia wizyty w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Na jednej z największych powierzchni wystawienniczych w Europie za pomocą nie tylko artefaktów, ale również nowoczesnych technologii przedstawiano historię ludności cywilnej żyjącej w trakcie II wojny światowej, a także ukazano wyjątkowość polskiego doświadczenia na tle innych narodów. Sercem Muzeum jest wystawa główna zlokalizowana 14 metrów pod ziemią. Zajmuje powierzchnię niemal 5 tys., jest jedną z największych wystaw na świecie.