Aktualnosci

2022-07-12

II Konferencja Drogowo-Kruszywowa

II KONFERENCJA DROGOWO-KRUSZYWOWA

„Materiały, surowce, technologie.
Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych”

7-9 września 2022 r. w Hotel Novotel City West Kraków


Redakcja magazynu „Magazyn Autostrady” i czasopisma „Kruszywa” zaprasza do udziału w wyjątkowym wydarzeniu - II Konferencji Drogowo-Kruszywowej „Materiały, surowce, technologie. Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych”, która jest odpowiedzią na potrzeby przedstawicieli branży drogowej i kruszywowej. Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej otrzymało patronat medialny wydarzenia.

W ramach wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące materiałów, surowców, technologii i wykorzystaniu ich przy projektowaniu oraz budowie nawierzchni drogowych. Jednym z najważniejszych celów Konferencji jest także integracja branż umożliwiająca wymianę doświadczeń. Najcenniejsza wiedza to ta, którą jest nabywana poprzez bezpośredni kontakt z ekspertami w swojej dziedzinie.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli:
  • kadry zarządzającej kopalniami kruszyw, cementowni i zakładów wapienniczych,
  • kadry inżynieryjno-technicznej kopalni kruszyw, cementowni i zakładów wapienniczych,
  • firm wykonawczych i projektowych,
  • inwestorów i administracji drogowej,
  • firm produkujących materiały i dostarczających technologie dla branży drogowej,
  • uczelni wyższych i instytucji.

Podczas trzech dni Konferencji wysłuchają Państwo referatów ujętych w sześć sesji tematycznych, zapoznają się z opiniami ekspertów podczas debaty tematycznej, a także wezmą udział w wydarzeniach towarzyszących – wycieczce regionalnej do Kopalni Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach, kolacji towarzyskiej czy strefie chillout.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 
https://konferencjadrogowo-kruszywowa.elamed.pl/

lub poprzez kontakt z redakcją:
Anna Górska-Zychla
„Magazyn Autostrady”
tel. 885 058 812, e-mail: a.gorska@elamed.pl

Marlena Machura
„Kruszywa”
tel. 885 058 815, e-mail: m.machura@elamed.pl