Domieszki do betonu

Normowa definicja domieszki do betonu.

Materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej, w ilości nie większej niż 5% masy cementu w betonie, w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu.

Norma przedmiotowa: PN-EN 934-2+A1:2012 - wersja angielska
"Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie"
PN-EN 934-2:2010 - wersja polska (norma wycofana)

Cel stosowania:
  • Techniczny - modyfikacja cech technologicznych mieszanki betonowej  i/lub betonu (zaprawy, zaczynu).
  • Ekonomiczny - obniżenie kosztów materiałowych, produkcji, transportu, wbudowania, pielęgnacji i innych związanych z poszczególnymi etapami budowy