STATUT

STATUT

Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej


tekst jednolity uwzględniający zmiany Statutu 
uchwalone Uchwałą nr 10 w dniu 23.06.2022 
 oraz wszystkie wcześniejsze

(do pobrania w PDF)