Nowelizacja normy PN-EN 206-1

Dr inż. Jan Bobrowicz, Instytut Techniki Budowlanej - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.