Wpływ nasiąkliwości betonu na jego trwałość – doświadczenia, wiedza a zapisy normowe

Mgr inż. Przemysława Kamińskiego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów - referat powstał z okazji Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.