Modyfikacja właściwości mieszanki uszczelniająco-wypełniającej domieszkami Mapei na przykładzie realizacji II Linii Metra w Warszawie

Mgr inż. Mikołaj Alexandrowicz, dr inż. Krzysztof Pogan, Mapei Polska, Marco Barbanti, Marco Gasbarra ASTALDI SpA - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.