Realizacja ścian zbiorników na płynny gaz ziemny w technologii ślizgowej w ramach projektu budowy terminala LNG w Świnoujściu

Mgr inż. Konrad Grzesiak, Basf Polska - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.