Domieszki dyspergujące w technologii produkcji drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych

Mgr inż. Arkadiusz Ignerowicz, Schomburg Polska - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.