Plany vs. realizacja Budownictwo inżynieryjne u progu zakończenia budżetowania unijnego 2007-2013

Mgr Małgorzata Skonieczna, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.