Wpływ typu domieszki na jakość betonowej kostki brukowej

Dr inż. Maciej Gruszczyński, Politechnika Krakowska
Mgr inż. Przemysław Uśmiał, MC-Bauchemie Sp. z o.o.