Gips i wyroby z gipsu

28 maja 2014 roku dr Sławomir Chłądzyński wygłosił wykład pt. „Gips i wyroby z gipsu”, dla studentów kierunku Chemia Budowlana na Politechnice Łódzkiej. Wykładowca pracuje w firmie Cemex i jest menadżerem linii produktowej – Chemia Budowlana. Doktor Sławomir Chłądzyński jest także autorem książki pt. „Spoiwa gipsowe w budownictwie”.