Właściwości betonu z granulatem odzyskanym z mieszanki betonowej przy użyciu pakietu domieszek do recyklingu.

Prezentacja, wygłoszona podczas VIII Konferencji DNI BETONU 2014, która odbyła się w dniach 13 – 15 października 2014 roku w Wiśle.
Autorzy: Krzysztof Pogan, Krzysztof Wrzecion, Maciej Gruszczyński