Zastosowanie domieszek polimerowych PCE do produkcji prefabrykacji ciężkiej z cementami o podwyższonej zawartości alkaliów

Mgr inż. Jerzy Wrona, mgr inż. Krzysztof Wrzecion, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
– referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.