Cele i założenia projektu badawczego: Innowacyjne cementy napowietrzające beton

Prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski, Politechnika Śląska – referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.