Właściwości reologiczne mieszanki betonowej. Betony samozagęszczalne

Wykład Kamila Ślusarczyka z firmy MC-Bauchemie, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 28 stycznia 2016 roku.