Wpływ domieszek chemicznych na reologię oraz właściwości stwardniałego betonu

Wykład Krzysztofa Wrzeciona z firmy MAPEI Polska, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 10 marca 2016 roku.