Przyspieszacze do betonu – wpływ na czas wiązania i twardnienia betonu

Wykład Cypriana Pełczyńskiego z firmy Stachema Polska, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 17 marca 2016 roku.