Betony specjalne w ujeciu praktycznym

Wykład Kamila Fiks z firmy ATLAS, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 19 maja 2016 roku.