Beton i jego składniki

Wykład Cypriana Pełczyńskiego z firmy Stachema Polska, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 30 listopada 2016 roku.