Betony specjalne w ujęciu praktycznym

Wykład Kamila Fiks z firmy ATLAS, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 26 kwietnia 2017 roku.