Betony samozagęszczalne

Wykład Kamila Ślusarczyka z firmy MC-Bauchemie, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 10 maja 2017 roku.