Wpływ rodzaju zastosowanych surowców na trwałość betonu