Technologia betonów napowietrzanych

Wykład Dariusza Rutkowskiego z firmy Ha-Be, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 31 maja 2017 roku.