Wybrane metody syntezy chemicznej i mechanizmy działania superplastyfikatorów PCE, używanych jako składniki domieszki do betonu

Wykład Michała Kani z firmy MC-Bauchemie, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 21 listopada 2018 roku.