Wybrane metody syntezy chemicznej i mechanizmy działania superplastyfikatorów PCE, używanych jako składniki domieszki do betonu