Wpływ rodzaju zastosowanych surowców na trwałość betonu

Wykład Jakuba Augustyna z firmy MAPEI Polska., wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 28 listopada 2018 roku.