Praktyczne aspekty barwienia betonu

Wykład Michała Oleksika z firmy ATLAS Polska, wygłoszony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w dniu 13 stycznia 2021 roku na platformie MS Teams.