Beton i kształtowanie jego właściwości domieszkami chemicznymi

Pod takim tytułem dr Krzysztof Pogan wygłosił wykład dla studentów kierunku studiów Chemia Budowlana. Wykład, który odbył się 24 października 2012 roku na Politechnice Łódzkiej , zapoczątkował serię wykładów na temat domieszek chemicznych do betonu i jest wynikiem współpracy Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej z kierunkiem studiów Chemia Budowlana, prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.