Innowacyjne metody badawcze opisujące wpływ zastosowania wybranych domieszek chemicznych w ujęciu praktycznym

Za jedną z głównych przyczyn rozwoju technologii betonu uważa się zastosowanie domieszek chemicznych, które przyczyniły się wzrostu jakości końcowego produktu, jak i poprawy wskaźników ekonomicznych. 

W prezentacji pt. „Innowacyjne metody badawcze opisujące wpływ zastosowania domieszek chemicznych w ujęciu praktycznym”, zostały omówione rodzaje stosowanych domieszek chemicznych do betonów, mechanizmy działania oraz metody badawcze i ich niestandardowe wykorzystanie pozwalające na ocenę wpływu praktycznego zastosowania domieszek w technologii betonu.