Webinarium - ABC produkcji betonu mrozoodpornego - film do pobrania


Link do pobrania filmu na dysk


PRELEKCJE:

„Ochrona betonu przed destrukcją mrozową przy użyciu domieszek napowietrzających” – prof. Paweł Łukowski
- destrukcja mrozowa betonu
- napowietrzanie jako sposób poprawy mrozoodporności betonu
- mechanizm działania domieszek napowietrzających
 
„ABC betonu mrozoodpornego” - Michał Oleksik
- zastosowanie domieszek napowietrzających
- wymagania dotyczące mieszanki betonowej i betonu stwardniałego
- czynniki wpływające na tworzenie się porów powietrznych ich liczbę i stabilność
- produkcja betonu napowietrzonego
- nadzór nad produkcją
 
„Porównanie metod badania mrozoodporności betonu oraz ocena wpływu zastosowanych surowców na wyniki badań” – Cyprian Pełczyński
- wpływ uziarnienia piasku oraz rodzaju cementu na mrozoodporność betonu
- porównanie metod badania i kontroli napowietrzenia mieszanki
- metody badań mrozoodporności betonu
 
„Mikrosfery jako alternatywa dla odporności mrozowej betonu” – Konrad Grzesiak
- zastosowanie mikrosfer
- mechanizm działania
- produkcja betonu z mikrosferami