Impregnacja betonu, możliwości dodatkowego zabezpieczenia matrycy betonowej

Bartłomiej Walczak – technolog i kierownik laboratorium w firmie Remei, 27 marca br wygłosił  wykład na temat możliwości zabezpieczenia betonu przed niepożądanym wnikaniem wody w strukturę betonu. Opis najważniejszych zagadnień z  tego wykładu znajduje się w dołączonym pliku.