Pliki do pobrania

 • Oblicza betonu i domieszek

  Wykład Michała Oleksika z firmy ATLAS Sp. z o.o., wygłoszony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w dniu 15.03.2022.
 • Beton w budownictwie infrastrukturalnym

  Wykład Jakuba Augustyna z firmy MAPEI Polska, wygłoszony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w dniu 28.01.2022.
 • Cementy w chemii budowlanej - wyzwania branży i kierunki zmian

  Wykład Sławomira Chłądzyńskiego z firmy Cemex Polska, wygłoszony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w dniu 14 stycznia 2022.
 • Porównanie działania wybranych domieszek chemicznych na skurcz i inne właściwości betonu

  Wykład Cypriana Pełczyńskiego z firmy STACHEMA Polska, wygłoszony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w dniu 14 grudnia 2021.
 • Rynek domieszek do Betonu w Polsce - Dni Betonu 2021

  Prezentacja Prezesa Zarządu SPChB Tadeusza Wasąga, wygłoszona podczas XI Konferencji DNI BETONU 2021.
 • Webinarium - ABC produkcji betonu mrozoodpornego - film do pobrania

  SPChB zorganizowało webinarium - ABC produkcji betonu mrozoodpornego - w dniu 14.04.2021 o godzinie 10.00 na platformie ClickMeeting.
 • Wpływ projektów infrastrukturalnych na ekologię i funkcjonowanie miast na przykładzie projektu „Stuttgart 21”

  Wykład Tadeusza Wasąga z firmy MC-Bauchemie, wygłoszony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w dniu 27 stycznia 2021 roku na platformie MS Teams.
 • Innowacyjne metody badawcze opisujące wpływ zastosowania wybranych domieszek chemicznych w ujęciu praktycznym

  Wykład Cypriana Pełczyńskiego z firmy STACHEMA Polska, wygłoszony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w dniu 20 stycznia 2021 roku na platformie MS Teams.
 • Praktyczne aspekty barwienia betonu

  Wykład Michała Oleksika z firmy ATLAS Polska, wygłoszony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w dniu 13 stycznia 2021 roku na platformie MS Teams.
 • Wykorzystanie domieszek chemicznych w produkcji drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych

  Wykład Arkadiusza Ignerowicza z firmy ATLAS Polska, wygłoszony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w dniu 16 grudnia 2020 roku na platformie MS Teams.
 • Zastosowanie technologii podwodnego betonu SCC na przykładzie modernizacji w Elektrowni Wodnej Dychów

  Wykład Kamila Fiksa z firmy ATLAS Polska, wygłoszony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w dniu 9 grudnia 2020 roku na platformie MS Teams.
 • Nowe Technologie w domieszkach chemicznych

  Wykład Konrada Grzesiaka z firmy Master Builders Solutions, wygłoszony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w dniu 2 grudnia 2020 roku na platformie MS Teams.
 • Wpływ rodzaju zastosowanych surowców na trwałość betonu

  Wykład Jakuba Augustyna z firmy MAPEI Polska., wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 28 listopada 2018 roku.
 • Wybrane metody syntezy chemicznej i mechanizmy działania superplastyfikatorów PCE, używanych jako składniki domieszki do betonu

  Wykład Michała Kani z firmy MC-Bauchemie, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 21 listopada 2018 roku.
 • Rynek domieszek do Betonu w Polsce - Dni Betonu 2018

  Prezentacja Prezesa Zarządu SPChB Tadeusza Wasąga, wygłoszona podczas X Konferencji DNI BETONU 2018.
 • Magazyn Autostrady - wywiad z Prezesem Zarządu SPChB

  Tadeusz Wasąg, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, w rozmowie z Joanną Glapińską z Magazynu Autostrady w wydaniu nr 7/2017, odpowiada na pytania dotyczące obszaru sektora chemii budowlanej.
 • Beton nie musi być szary - pigmenty do barwienia betonu oraz środki hydrofobizujące

  Wykład Michała Oleksika z firmy ATLAS, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 05 kwietnia 2017 roku.
 • Betony wibroprasowane – technologia produkcji z użyciem innowacyjnych domieszek uszczelniających i uplastyczniających

  Wykład Arkadiusza Ignerowicza z firmy ATLAS, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 19 kwietnia 2017 roku.
 • Betony specjalne w ujęciu praktycznym

  Wykład Kamila Fiks z firmy ATLAS, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 26 kwietnia 2017 roku.
 • Betony samozagęszczalne

  Wykład Kamila Ślusarczyka z firmy MC-Bauchemie, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 10 maja 2017 roku.
 • Wpływ rodzaju zastosowanych surowców na trwałość betonu

  Wykład Krzysztofa Wrzeciona z firmy MAPEI Polska, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 24 maja 2017 roku.
 • Technologia betonów napowietrzanych

  Wykład Dariusza Rutkowskiego z firmy Ha-Be, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 31 maja 2017 roku.
 • Beton i jego składniki

  Wykład Cypriana Pełczyńskiego z firmy Stachema Polska, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 30 listopada 2016 roku.
 • Biuletyn SPChB - ABC prawidłowego składowania i dozowania domieszek do betonu

  W roku 2016 stworzony został biuletyn SPCHB 2016 „ABC prawidłowego składowania i dozowania domieszek do betonu”, który został zaprojektowany i wydrukowany na potrzeby Dni Betonu 2016.
 • Betony specjalne w ujeciu praktycznym

  Wykład Kamila Fiks z firmy ATLAS, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 19 maja 2016 roku.
 • Rynek domieszek do Betonu w Polsce - Dni Betonu 2016

  Prezentacja Prezesa Zarządu SPChB Tadeusza Wasąga, wygłoszona podczas IX Konferencji DNI BETONU 2016, która odbyła się w dniach 10 – 12 października 2016 roku w Wiśle.
 • Beton nie musi być szary - pigmenty do barwienia betonu

  Wykład Michała Oleksika z firmy ATLAS, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 19 listopada 2015 roku.
 • Przyspieszacze do betonu – wpływ na czas wiązania i twardnienia betonu

  Wykład Cypriana Pełczyńskiego z firmy Stachema Polska, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 17 marca 2016 roku.
 • Betony wibroprasowe - technologie produkcji z użyciem innowacyjnych domieszek uszczelniających i uplastyczniających.

  Wykład Arkadiusza Ignerowicza z firmy ATLAS, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 10 grudnia 2015 roku.
 • Rola domieszek napowietrzających w produkcji betonu

  Wykład Dariusza Rutkowskiego z firmy Ha-Be, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 14 stycznia 2016 roku.
 • Właściwości reologiczne mieszanki betonowej. Betony samozagęszczalne

  Wykład Kamila Ślusarczyka z firmy MC-Bauchemie, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 28 stycznia 2016 roku.
 • Wpływ domieszek chemicznych na reologię oraz właściwości stwardniałego betonu

  Wykład Krzysztofa Wrzeciona z firmy MAPEI Polska, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 10 marca 2016 roku.
 • Chemia budowlana - definicje, produkty i normy

  Wykład Sławomira Chłądzyńskiego z firmy Cemex Polska, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 14 kwietnia 2016 roku.
 • Beton wibroprasowany

  Arkadiusz Ignerowicz wygłosił wykład studentom kierunku Chemia Budowlana, na temat betonu wibroprasowanego 5 grudnia 2012 roku i 26 marca 2014 roku.
 • Beton nie musi być szary - pigmenty do barwienia betonu

  Michał Oleksik – Dyrektor Działu Badań i Rozwoju z firmy Schomburg poprowadził kolejny wykład dla studentów kierunku Chemia Budowlana. Wykład, podobnie jak poprzednie z cyklu wykładów na temat chemii budowlanej, odbył się na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej 12 grudnia br.
 • Gips i wyroby z gipsu

  Wykład Sławomira Chłądzyńskiego z firmy Cemex Polska, wygłoszony na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w dniu 07 kwietnia 2016 roku.
 • Beton w konstrukcjach masywnych na przykładzie budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

  Mgr inż. Artur Golda, CT Betotech – referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Współczesne cementy żużlowe w budownictwie

  Dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A. – referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Zasady kształtowania mrozoodporności betonu

  Prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki, IPPT PAN – referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Nowe specyfikacje techniczne dotyczące betonu w inżynierii komunikacyjnej

  Prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza – referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Badania poligonowe betonów wykonanych z cementów napowietrzających

  Dr inż. Damian Dziuk, mgr inż. Łukasz Burcon, mgr inż. Mirosław Saferna, CT Betotech – referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Mrozoodporność betonów wykonanych z innowacyjnych cementów napowietrzających

  Dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, dr inż. Patrycja Miera, Politechnika Śląska – referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Produkcja i właściwości innowacyjnych cementów napowietrzających beton

  Mgr inż. Mikołaj Ostrowski, dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. Pol. Śl., Górażdże Cement S.A. – referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Cele i założenia projektu badawczego: Innowacyjne cementy napowietrzające beton

  Prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski, Politechnika Śląska – referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Betonowe chłodnie kominowe o podwyższonej odporności na środowisko kwaśne (pH<4)

  Mgr inż. Witold Chodyń, mgr inż. Paweł Pindel, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej – referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Zastosowanie domieszek polimerowych PCE do produkcji prefabrykacji ciężkiej z cementami o podwyższonej zawartości alkaliów

  Mgr inż. Jerzy Wrona, mgr inż. Krzysztof Wrzecion, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej – referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Reologia betonu wibroprasowanego

  Mgr inż. Bartłomiej Walczak, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej – referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Dlaczego domieszki polimerowe PCE mają przyszłość

  Dr hab. inż. Paweł Łukowski prof. PW, Politechnika Warszawska - referat wygłoszony 18 czerwca 2015 roku podczas Konferencji Reologia w Technologii Betonu.
 • Technologia w służbie środowisku. Nowe podejście do projektowania i produkcji cienkościnnych elementów prefabrykowanych wyrobów.

  Prezentacja, wygłoszona podczas VIII Konferencji DNI BETONU 2014, która odbyła się w dniach 13 – 15 października 2014 roku w Wiśle. Autorzy: Witold Chodyń, Krystian Stefan, Przemysław Usiał, Tomasz Pużak.
 • Ograniczenia oraz praktyczne problemy powstające podczas stosowania środków impregnujących wyroby betonowe.

  Prezentacja, wygłoszona podczas VIII Konferencji DNI BETONU 2014, która odbyła się w dniach 13 – 15 października 2014 roku w Wiśle. Autor: Arnold Tomala
 • Właściwości betonu z granulatem odzyskanym z mieszanki betonowej przy użyciu pakietu domieszek do recyklingu.

  Prezentacja, wygłoszona podczas VIII Konferencji DNI BETONU 2014, która odbyła się w dniach 13 – 15 października 2014 roku w Wiśle. Autorzy: Krzysztof Pogan, Krzysztof Wrzecion, Maciej Gruszczyński
 • Berlin Brandenburg airport Concrete Admixtures and Concrete Technology at BER.

  Prezentacja, wygłoszona podczas VIII Konferencji DNI BETONU 2014, która odbyła się w dniach 13 – 15 października 2014 roku w Wiśle. Autor: B. Mordhorst
 • Zapobieganie segregacji betonów SCC i ASCC przy użyciu domieszek chemicznych.

  Prezentacja, wygłoszona podczas VIII Konferencji DNI BETONU 2014, która odbyła się w dniach 13 – 15 października 2014 roku w Wiśle. Autorzy: Jarosław Organa, Tomasz Mazurek, Bartosz Badziąg.
 • Rynek domieszek chemicznych do betonu w Polsce

  Prezentacja Prezesa Zarządu SPChB Tadeusza Wasąga, wygłoszona podczas VIII Konferencji DNI BETONU 2014, która odbyła się w dniach 13 – 15 października 2014 roku w Wiśle.
 • Osuszanie budynków

  19 marca 2014 roku Leszek Borowik z firmy MC-Bauchemie (oddział Ultrament) wygłosił wykład studentom kierunku Chemia Budowlana na Politechnice Łódzkiej. W trakcie wystąpienia studenci dowiedzieli się jakie są powody zawilgocenia budynków i jakie z tego wynikają konsekwencje. Następnie wykładowca omówił metody osuszania budynków.
 • Wpływ typu domieszki na jakość betonowej kostki brukowej

  Dr inż. Maciej Gruszczyński, Politechnika Krakowska Mgr inż. Przemysław Uśmiał, MC-Bauchemie Sp. z o.o.
 • Plany vs. realizacja Budownictwo inżynieryjne u progu zakończenia budżetowania unijnego 2007-2013

  Mgr Małgorzata Skonieczna, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Studenckie koło naukowe "Concrete"

  Studenckie koło naukowe "Concrete" - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Zastosowanie betonu cementowo-polimerowego na przykładzie naprawy falochronu wyspowego w Porcie Gdynia

  Dr inż. MaciejGruszczyński, Politechnika Krakowska, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Domieszki dyspergujące w technologii produkcji drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych

  Mgr inż. Arkadiusz Ignerowicz, Schomburg Polska - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Europejskie doświadczenia z budowy tuneli

  Mgr Dariusz Rutkowski, Ha-Be Polska - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Beton SCC do budowy korpusów siłowni wiatrowych

  Mgr Tomasz Nowacki, Stachema Polska - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Realizacja ścian zbiorników na płynny gaz ziemny w technologii ślizgowej w ramach projektu budowy terminala LNG w Świnoujściu

  Mgr inż. Konrad Grzesiak, Basf Polska - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Modyfikacja właściwości mieszanki uszczelniająco-wypełniającej domieszkami Mapei na przykładzie realizacji II Linii Metra w Warszawie

  Mgr inż. Mikołaj Alexandrowicz, dr inż. Krzysztof Pogan, Mapei Polska, Marco Barbanti, Marco Gasbarra ASTALDI SpA - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Zapobieganie segregacji betonów SCC i ASCC w produkcji prefabrykatów

  Mgr inż. Tomasz Mazurek, mgr inż. Jarosław Organa, Cemex Polska - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Barwienie betonu

  Mgr inż. Bartłomiej Walczak, Remei Polska - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Wpływ nasiąkliwości betonu na jego trwałość – doświadczenia, wiedza a zapisy normowe

  Mgr inż. Przemysława Kamińskiego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów - referat powstał z okazji Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Nowelizacja normy PN-EN 206-1

  Dr inż. Jan Bobrowicz, Instytut Techniki Budowlanej - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne na beton w budownictwie drogowym

  Prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Rola chemii budowlanej w kształtowaniu współczesnego betonu

  Dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW, Politechnika Warszawska - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Dobór cementów do klas ekspozycji

  Dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. PŚl, Politechnika Śląska - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Współpraca cementów z domieszkami

  Dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. PŚl, Politechnika Śląska - referat wygłoszony 13 listopada 2013 roku podczas Konferencji „Reologia w Technologii Betonu”.
 • Tynki renowacyjne

  9 kwietnia 2014 roku Jerzy Siwek z firmy Mapei wygłosił wykład studentom kierunku Chemia Budowlana (na Politechnice Łódzkiej).
 • Nowoczesne metody renowacji

  29 stycznia 2014 roku Piotr Dmowski z firmy MC-Bauchemie wygłosił wykład studentem kierunku Chemia Budowlana na Politechnice Łódzkiej. Pełny tytuł wykładu brzmiał – „Renowacja kanałów sieci kanalizacji grawitacyjnej rękawami filcowymi nasączonymi żywicami epoksydowymi oraz technologia BRAWOLINER do renowacji przyłączy, pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych”.
 • Gips i wyroby z gipsu

  28 maja 2014 roku dr Sławomir Chłądzyński wygłosił wykład pt. „Gips i wyroby z gipsu”, dla studentów kierunku Chemia Budowlana na Politechnice Łódzkiej. Wykładowca pracuje w firmie Cemex i jest menadżerem linii produktowej – Chemia Budowlana. Doktor Sławomir Chłądzyński jest także autorem książki pt. „Spoiwa gipsowe w budownictwie”.
 • Technologia wykonania betonowych autostrad - wykład

  20 listopada 2013 roku Tadeusz Wasąg (Prezes Zarządu SPChB) wygłosił wykład dla studentów kierunku Chemia Budowlana na Politechnice Łódzkiej na temat technologii budowy betonowych autostrad. Podczas swojego wykładu Tadeusz Wasąg pokazała przykłady budowy dróg w technologii betonowej zwracając szczególną uwagę na rolę domieszek chemicznych, które wpływają na właściwości mieszanki betonowej, stwardniałego betonu, służą do pielęgnacji i zabezpieczenia gotowej nawierzchni betonowej.
 • Chemia Budowlana - definicje, produkty, normy

  24 kwietnia 2013 roku doktor Sławomir Chłądzyński wygłosił wykład dla studentów kierunku Chemia Budowlana na Politechnice Łódzkiej. Podczas swojego wykładu doktor Chłądzyński zapoznał studentów z całą gamą produktów, które zalicza się do szeroko pojętej grupy – chemia budowlana oraz przedstawił swoją definicję tego pojęcia. Następnie studenci otrzymali wykaz norm, które dotyczą omawianych produktów i mogli podyskutować z wykładowcą na temat badań, które przeprowadza się zgodnie z wybranymi normami, a które standardowo wykonuje się badając parametry wyrobów budowlanych zaliczanych do chemii budowlanej.
 • Impregnacja betonu, możliwości dodatkowego zabezpieczenia matrycy betonowej

  Bartłomiej Walczak – technolog i kierownik laboratorium w firmie Remei, 27 marca br wygłosił wykład na temat możliwości zabezpieczenia betonu przed niepożądanym wnikaniem wody w strukturę betonu. Opis najważniejszych zagadnień z tego wykładu znajduje się w dołączonym pliku.
 • Technologia betonów napowietrzanych

  „Technologia betonów napowietrzanych” – wykład Dariusza Rutkowskiego zawiera podstawowe informacje na temat betonów napowietrzanych. Oprócz definicji i wymagań normowych prezentacja wyjaśnia mechanizm napowietrzania, jaki wpływ na prawidłowe napowietrzenie mają składniki betonu, czas i sposób mieszania oraz transport. W podsumowaniu pokazane zostały zalety i wady napowietrzania betonu oraz metody badania napowietrzenia w świeżej mieszance betonowej, a także w stwardniałym betonie. Wykład został wygłoszony 19.12.2012 r. dla studentów kierunku Chemia Budowlana na Politechnice Łódzkiej.
 • Towarowe zaprawy murarskie

  Marian Górczyński podczas wykładu, który wygłosił 28 listopada 2012 roku w Łodzi (w ramach współpracy SPChB z kierunkiem studiów Chemia Budowlana), przedstawił podstawowe informacje na temat towarowych zapraw murarskich. Omówił składniki zapraw i podkreślił rolę jaką w ich składzie odgrywają domieszki chemiczne.
 • Pielęgnacja betonu

  28 listopada 2012 roku Witold Chodyń wygłosił wykład (w ramach współpracy SPChB z kierunkiem studiów Chemia Budowlana), na temat pielęgnacji betonu podczas jego wbudowywania i zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami, które mogą powodować jego destrukcję, a także wtedy kiedy wymaga on już naprawy, renowacji czy nawet rekonstrukcji. Prezentacja oparta została o konkretne przykłady pokazujące beton przed i po zabiegu.
 • Domieszki specjalne

  14 listopada Konrad Grzesiak wygłosił wykład o domieszkach specjalnych studentom kierunku studiów Chemia Budowlana. Wykład odbył się na Politechnice Łódzkiej i był kolejnym w ramach współpracy Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej z kierunkiem studiów Chemia Budowlana, prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
 • Beton i kształtowanie jego właściwości domieszkami chemicznymi

  Pod takim tytułem dr Krzysztof Pogan wygłosił wykład dla studentów kierunku studiów Chemia Budowlana. Wykład, który odbył się 24 października 2012 roku na Politechnice Łódzkiej , zapoczątkował serię wykładów na temat domieszek chemicznych do betonu i jest wynikiem współpracy Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej z kierunkiem studiów Chemia Budowlana, prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
 • Zastosowanie superplastyfikatorów na bazie PCE w branży posadzek przemysłowych

  Broszura została przygotowana przez Deutsche Bauchemie (Stowarzyszenie Niemieckiej Chemii Budowlanej) i przetłumaczona przez Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy na temat stosowania superplastyfikatorów PCE do posadzek betonowych.