Reologia w Technologii Betonu 2013

W dniach 12 – 13 listopada 2013 roku odbyła się, zapowiedziana wcześniej, konferencja „Reologia w Technologii Betonu”. Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej było głównym organizatorem XV edycji tej znanej w środowisku imprezy, która dotychczas odbywała się jako sympozjum. Podobnie jak w poprzednich latach „Reologia” była forum wymiany wiedzy i doświadczeń nie tylko na tematy bezpośrednio związane reologią betonu. Konferencja zgromadziła ponad 200 osób z różnych środowisk i z różnych części kraju. Podobnie jak w przeszłości dużą grupę słuchaczy stanowili wykładowcy, pracownicy i studenci z kilku technicznych uczelni. Ponadto w konferencji wzięli udział przedstawiciele firm wykonawczych, projektowych i badawczych, producentów betonów, prefabrykacji betonowej, elementów małej architektury betonowej, producentów cementu i kruszyw oraz dodatków i domieszek do betonu.
Konferencja odbyła się w Centrum Kongresowo-Szkoleniowym „Magellan” w Bronisławowie. W pierwszym dniu, 12 listopada uczestnicy wzięli udział w uroczystej kolacji.
13 listopada, tuż przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji, Władze SPChB spotkały się z dziennikarzami z kilku branżowych redakcji. Ponad godzinne spotkanie było okazją do zapoznania się bieżącą działalnością SPChB oraz z planami na przyszłość. Zaproszeni dziennikarze zadawali pytania m.in. o rynek domieszek do betonu w Polsce, czy o współpracę z kierunkiem studiów „Chemia Budowlana”. W spotkaniu wzięła także udział Prodziekan Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej - Agnieszka Mrozek, która odpowiada za kierunek studiów „Chemia Budowlana” na Politechnice Łódzkiej.

Zgodnie z programem konferencji o godz. 11.00 Prezes Zarządu SPChB dokonał oficjalnego otwarcia XV edycji „Reologii w Technologii Betonu”. Podczas krótkiego przywitania zebranych uczestników Tadeusz Wasąg przypomniał, że przez ostatnie kilkanaście lat „Reologia” odbywała się na Politechnice Śląskiej w Gliwicach dzięki szczególnemu zaangażowaniu dwóch osób – prof. Janusza Szwabowskiego i dr hab. prof. PŚl. Zbigniewa Giergicznego. Dziękując profesorom za ich wieloletnią działalność na rzecz „Reologii” Prezes Tadeusz Wasąg wręczył im statuetki „Chemia Budowlana 2013”, które zostały wręczone po raz pierwszy w historii.

Następnie wygłoszonych zostało 6 referatów (I sesja). Zapowiedziany w programie konferencji referat mgr inż. Przemysława Kamińskiego (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) „Wpływ nasiąkliwości betonu na jego trwałość – doświadczenia, wiedza a zapisy normowe” nie został zaprezentowany podczas konferencji.
1. „Współpraca cementów z domieszkami”
- dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. PŚl
Politechnika Śląska
2. „Dobór cementów do klas ekspozycji”
dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. PŚl
Politechnika Śląska
3. „Rola chemii budowlanej w kształtowaniu współczesnego betonu”
dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW
Politechnika Warszawska
4. „Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne na beton w budownictwie drogowym”
prof. dr hab. inż. Jan Deja
Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu
5. „Nowelizacja normy PN-EN 206-1”
dr inż. Jan Bobrowicz
Instytut Techniki Budowlanej
6. „Plany vs. realizacja Budownictwo inżynieryjne u progu zakończenia budżetowania unijnego 2007-2013”
Małgorzata Skonieczna
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

Przed rozpoczęciem II sesji konferencji Prezes Tadeusz Wasąg poinformował, że Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej znalazło się w gronie firm i instytucji nominowanych do studenckiej nagrody PROJUVENES 2013 w kategorii FIRMA DLA EDUKACJI. Ponieważ SPChB zgłoszone zostało do tej prestiżowej nagrody przez studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej Prezes oddał głos Prodziekan tego wydziału Agnieszce Mrozek, która podziękowała za roczną współpracę z SPChB i przypomniała, że ok. miesiąc wcześniej podpisana została umowa o współpracy pomiędzy SPChB a trzema wydziałami, które prowadzą kierunek „Chemia Budowlana”. Podziękowania skierowała także pani Prodziekan do poszczególnych osób, które w roku akademickim 2012/2013 wygłosiły wykłady lub zaprosiły studentów do zakładów produkcyjnych, dzięki czemu studenci mogli zapoznać się praktycznymi aspektami produkcji i zastosowania chemii budowlanej.
W drugiej sesji wygłoszonych zostało 8 referatów zapowiedzianych w programie konferencji. Po oficjalnych wystąpieniach głos zabrali studenci koła naukowego „Concrete” z Politechniki Śląskiej, którzy zaprezentowali działalność swojego koła. Tematem przewodnim tego ostatniego wystąpienia były „Betonowe kajaki”.
1. „Barwienie betonu”
mgr inż. Bartłomiej Walczak, Remei Polska
2. „Zapobieganie segregacji betonów SCC i ASCC w produkcji prefabrykatów”
mgr inż. Tomasz Mazurek, mgr inż. Jarosław Organa, Cemex Polska
3. „Modyfikacja właściwości mieszanki uszczelniająco-wypełniającej domieszkami Mapei na przykładzie realizacji II Linii Metra w Warszawie”
mgr inż. Mikołaj Alexandrowicz, dr inż. Krzysztof Pogan, Mapei Polska, Marco Barbanti, Marco Gasbarra ASTALDI SpA
4. „Realizacja ścian zbiorników na płynny gaz ziemny w technologii ślizgowej w ramach projektu budowy terminala LNG w Świnoujściu”
mgr inż. Konrad Grzesiak, Basf Polska
5. „Beton SCC do budowy korpusów siłowni wiatrowych”
mgr Tomasz Nowacki, Stachema Polska
6. „Europejskie doświadczenia z budowy tuneli”
mgr Dariusz Rutkowski, Ha-Be Polska
7. „Domieszki dyspergujące w technologii produkcji drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych”
mgr inż. Arkadiusz Ignerowicz, Schomburg Polska
8. „Zastosowanie betonu cementowo-polimerowego na przykładzie naprawy falochronu wyspowego w Porcie Gdynia”, dr inż. MaciejGruszczyński, Politechnika Krakowska, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w PolsceW trakcie konferencji wygłoszonych zostało 14 referatów. Treść referatów można pobrać z naszej strony internetowej w dziale "Pliki do pobrania" (Przypominamy, żeby pobrać materiały należy sięzalogować).

 I SESJA

1. „Współpraca cementów z domieszkami”
- dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. PŚl
Politechnika Śląska

2. „Dobór cementów do klas ekspozycji”
dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. PŚl
Politechnika Śląska

3. „Rola chemii budowlanej w kształtowaniu współczesnego betonu”
dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW
Politechnika Warszawska

4. „Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne na beton w budownictwie drogowym”
prof. dr hab. inż. Jan Deja
Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu

5. „Nowelizacja normy PN-EN 206-1”
dr inż. Jan Bobrowicz
Instytut Techniki Budowlanej

6. „Plany vs. realizacja Budownictwo inżynieryjne u progu zakończenia budżetowania unijnego 2007-2013”
Małgorzata Skonieczna
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku


 II SESJA


1. „Barwienie betonu”
mgr inż. Bartłomiej Walczak, Remei Polska

2. „Zapobieganie segregacji betonów SCC i ASCC w produkcji prefabrykatów”
mgr inż. Tomasz Mazurek, mgr inż. Jarosław Organa, Cemex Polska

3. „Modyfikacja właściwości mieszanki uszczelniająco-wypełniającej domieszkami Mapei na przykładzie realizacji II Linii Metra w Warszawie”
mgr inż. Mikołaj Alexandrowicz, dr inż. Krzysztof Pogan, Mapei Polska, Marco Barbanti, Marco Gasbarra ASTALDI SpA

4. „Realizacja ścian zbiorników na płynny gaz ziemny w technologii ślizgowej w ramach projektu budowy terminala LNG w Świnoujściu”
mgr inż. Konrad Grzesiak, Basf Polska

5. „Beton SCC do budowy korpusów siłowni wiatrowych”
mgr Tomasz Nowacki, Stachema Polska

6. „Europejskie doświadczenia z budowy tuneli”
mgr Dariusz Rutkowski, Ha-Be Polska

7. „Domieszki dyspergujące w technologii produkcji drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych”
mgr inż. Arkadiusz Ignerowicz, Schomburg Polska

8. „Zastosowanie betonu cementowo-polimerowego na przykładzie naprawy falochronu wyspowego w Porcie Gdynia”
dr inż. Maciej Gruszczyński, Politechnika Krakowska, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce

Po oficjalnych wystąpieniach głos zabrali studenci koła naukowego „Concrete” z Politechniki Śląskiej, którzy zaprezentowali działalność swojego koła. Tematem przewodnim tego ostatniego wystąpienia były „Betonowe kajaki”.

Zapowiedziany w pierwotnym programie konferencji referat mgr inż. Przemysława Kamińskiego (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) „Wpływ nasiąkliwości betonu na jego trwałość – doświadczenia, wiedza a zapisy normowe” nie został zaprezentowany podczas konferencji, ale treść tego referatu została wydrukowana w czasopiśmie "Materiały Budowlane".