ABC produkcji betonu mrozoodpornego 2018

Biuletyn informacyjny „ABC produkcji betonu mrozoodpornego”, powstał na potrzeby wydarzenia Dni Betonu 2018. Wykonawcą i pomysłodawcą projektu biuletynu jest Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej.

Celem biuletynu jest omówienie najistotniejszych mechanizmów powodowanych przez działanie mrozu i środków rozmrażających, zastosowania i działania domieszek napowietrzających oraz wyjaśnienie mechanizmu tworzenia, zawartości i stabilności wytwarzanych porów powietrznych w betonie. Biuletyn ponadto zawiera wskazówki dotyczące produkcji i kontroli betonu napowietrzanego. Omawiane zalecenia oparte są na praktycznych doświadczeniach i stanowią szczególną pomoc dla technologów i producentów, którzy nie każdego dnia mają styczność z produkcją betonu napowietrzanego. Biuletyn ten nie stanowi jedynego wyczerpującego i kompletnego źródła informacji, ale może być rzetelnym uzupełnieniem informacji na temat betonów napowietrzanych.

Niniejsze wydanie biuletynu informacyjnego „ABC produkcji betonu mrozoodpornego” zostało opracowane przez zespół składający się z przedstawicieli członków Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą:
  • Augustyn Jakub (MAPEI Polska Sp. z o.o.)
  • Badziąg Bartosz (CEMEX Polska Sp. z o.o.)
  • Brandys Rafał (PCC Exol SA)
  • Jakób Alina (PCC Exol SA)
  • Oleksik Michał (ATLAS Sp. z o.o.)
  • Pełczyński Cyprian (STACHEMA Polska Sp. z o.o.)
  • Rutkowski Dariusz (Ha-Be Polska Sp. z o.o.)
  • Ślusarczyk Kamil (MC-Bauchemie Sp. z o.o.)
  • Wrzecion Krzysztof (MAPEI Polska Sp. z o.o.
Recenzentem biuletynu jest dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. Politechniki Warszawskiej.