Publikacje

  • Wzory Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz oznakowania CE

    Opracowanie wzorów Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz oznakowania CE dla domieszek do betonu, zapraw i zaczynu. Wykonawcą i pomysłodawcą wzorów jest Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej.
  • ABC produkcji betonu mrozoodpornego 2018

    Biuletyn informacyjny „ABC produkcji betonu mrozoodpornego”, powstał na potrzeby wydarzenia Dni Betonu 2018. Wykonawcą i pomysłodawcą projektu biuletynu jest Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej.
  • ABC prawidłowego składowania i dozowania domieszek do betonu 2016

    Pierwsze wydanie biuletynu SPCHB przygotowane przez Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej w październiku 2016, przy okazji Dni Betonu 2016. Biuletyn ma na celu przybliżenie tematu przechowywania i składowania domieszek do betonu i zapraw.