Pierwsze wydanie biuletynu SPCHB przygotowane przez Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej w październiku 2016, przy okazji Dni Betonu 2016. Biuletyn ma na celu przybliżenie tematu przechowywania i składowania domieszek do betonu i zapraw.

Pierwsze wydanie biuletynu SPCHB przygotowane przez Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej w październiku 2016, przy okazji Dni Betonu 2016. Biuletyn ma na celu przybliżenie tematu przechowywania i składowania domieszek do betonu i zapraw.
Biuletyn ma charakter informacyjny i został przygotowany z myślą o wszystkich zainteresowanych oraz użytkownikach, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie lub dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego przechowywania domieszek do betonu i zapraw. Niemal wszystkie płynne domieszki do betonu to produkty organiczne. Można zatem porównać je do artykułów spożywczych, które przy nieprawidłowym przechowywaniu ulegają zepsuciu. Z tego powodu do domieszek, podobnie jak do żywności dodaje się środki konserwujące, zgodnie z określonymi przepisami. Dlatego przy składowaniu i dozowaniu domieszek do betonu ważne są pewne zasady pozwalające na prawidłowe użytkowanie. Niniejsza broszura informacyjna ma na celu przybliżyć najważniejsze aspekty tego zagadnienia.
Pierwsze wydanie biuletynu SPCHB przygotowane przez Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej w październiku 2016, przy okazji Dni Betonu 2016. Biuletyn ma na celu przybliżenie tematu przechowywania i składowania domieszek do betonu i zapraw.
Biuletyn ma charakter informacyjny i został przygotowany z myślą o wszystkich zainteresowanych oraz użytkownikach, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie lub dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego przechowywania domieszek do betonu i zapraw. Niemal wszystkie płynne domieszki do betonu to produkty organiczne. Można zatem porównać je do artykułów spożywczych, które przy nieprawidłowym przechowywaniu ulegają zepsuciu. Z tego powodu do domieszek, podobnie jak do żywności dodaje się środki konserwujące, zgodnie z określonymi przepisami. Dlatego przy składowaniu i dozowaniu domieszek do betonu ważne są pewne zasady pozwalające na prawidłowe użytkowanie. Niniejsza broszura informacyjna ma na celu przybliżyć najważniejsze aspekty tego zagadnienia.