Pierwsze wydanie biuletynu SPCHB przygotowane przez Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej w październiku 2016, przy okazji Dni Betonu 2016. Biuletyn ma na celu przybliżenie tematu przechowywania i składowania domieszek do betonu i zapraw. 
Biuletyn ma charakter informacyjny i został przygotowany z myślą o wszystkich zainteresowanych oraz użytkownikach, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie lub dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego przechowywania domieszek do betonu i zapraw. Niemal wszystkie płynne domieszki do betonu to produkty organiczne. Można zatem porównać je do artykułów spożywczych, które przy nieprawidłowym przechowywaniu ulegają zepsuciu. Z tego powodu do domieszek, podobnie jak do żywności dodaje się środki konserwujące, zgodnie z określonymi przepisami. Dlatego przy składowaniu i dozowaniu domieszek do betonu ważne są pewne zasady pozwalające na prawidłowe użytkowanie. Niniejsza broszura informacyjna ma na celu przybliżyć najważniejsze aspekty tego zagadnienia.