Do badania mogą przystąpić wszyscy producenci domieszek do betonu, którzy sprzedają domieszki na terenie Polski. Akces nowych uczestników może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie przystąpienia do Badania rynku domieszek do betonu.

BADANIA RYNKU

Oferta udziału w badaniu rynku domieszek do betonu i sprzedaży raportów danych ogólnych.

Obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku.

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej

SPChB odpowiada za organizację i koordynację prac związanych z badaniem rynku: zleca zbieranie i przetwarzanie danych firmie zewnętrznej firmie.

KTO REALIZUJE BADANIE

SPECTIS Construction Market Experts

Zespół ekspertów świadczących usługi badawcze i analityczne dla kadry menedżerskiej z sektora budowlanego poprzez dostarczanie aktualnych, rzetelnych, kompletnych i przydatnych biznesowo danych definiujących obecną oraz przyszłą kondycję rynku.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO BADANIA

Firmy członkowskie SPChB

Uczestnicy badania gromadzą i przekazują dane firmie zewnętrznej realizującej badanie na zlecenie SPCHB

Firmy nie będące członkiem SPChB

Uczestnicy badania gromadzą i przekazują dane firmie zewnętrznej realizującej badanie na zlecenie SPCHB

KTO MOŻE ZAKUPIĆ RAPORT OGÓLNY/HISTORYCZNY

Firmy niebiorące udziału w badaniu

Raporty historyczne „Badania rynku domieszek do betonu” mogą zakupić firmy/podmioty gospodarcze nie biorące udziału w badaniu według załączonego obok „Regulaminu”. Raport podaje dane ogólne dotyczące całego rynku i nie zawiera danych dotyczących konkretnej firmy.

WAŻNE DOKUMENTY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI