W dniu 19 maja 2016 roku Kamil Fiks z Laboratorium Betonu ATLAS poprowadził wykład dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na temat betonów specjalnych.

Był to ostatni w tym roku akademickim wykład dla studentów Wydziału Chemicznego realizowany w ramach współpracy miedzy Uczelnią a Stowarzyszeniem Producentów Chemii Budowlanej. Wierzymy, ze ta dobra współpraca pomiędzy nauką a przemysłem będzie kontynuowana w latach kolejnych.
Wykład:
Na wstępie omówiony został beton zwykły oraz przytoczone zostało jego definiowanie według norm. Zwrócono uwagę na to jakie on ma cechy, co wchodzi w jego skład, możliwe jego podziały oraz wymagania przed nim stawiane. Następnie scharakteryzowano beton specjalny – pokazano różnicę, które zachodzą pomiędzy nim a betonem zwykłym oraz to jakimi cechami może się charakteryzować. Przedstawione i omówione zostały wybrane przykładowe betony specjalne tj. beton architektoniczny, beton samozagęszczalny (SCC), beton jamisty, beton wysokowartościowy (BWW), beton reaktywny (RPC) i ultrawysokowartościowy (BUWW). W prezentacji pokazano wiele przykładów ciekawych realizacji z Polski oraz świata. Obok dobrych wzorców uwaga została również zwrócona na problemy i błędy, które mogą się pojawić przy tego typu realizacjach.
(Przypominamy, żeby pobrać materiał należy się zalogować).
Był to ostatni w tym roku akademickim wykład dla studentów Wydziału Chemicznego realizowany w ramach współpracy miedzy Uczelnią a Stowarzyszeniem Producentów Chemii Budowlanej. Wierzymy, ze ta dobra współpraca pomiędzy nauką a przemysłem będzie kontynuowana w latach kolejnych.
Wykład:
Na wstępie omówiony został beton zwykły oraz przytoczone zostało jego definiowanie według norm. Zwrócono uwagę na to jakie on ma cechy, co wchodzi w jego skład, możliwe jego podziały oraz wymagania przed nim stawiane. Następnie scharakteryzowano beton specjalny – pokazano różnicę, które zachodzą pomiędzy nim a betonem zwykłym oraz to jakimi cechami może się charakteryzować. Przedstawione i omówione zostały wybrane przykładowe betony specjalne tj. beton architektoniczny, beton samozagęszczalny (SCC), beton jamisty, beton wysokowartościowy (BWW), beton reaktywny (RPC) i ultrawysokowartościowy (BUWW). W prezentacji pokazano wiele przykładów ciekawych realizacji z Polski oraz świata. Obok dobrych wzorców uwaga została również zwrócona na problemy i błędy, które mogą się pojawić przy tego typu realizacjach.
(Przypominamy, żeby pobrać materiał należy się zalogować).