Od 2021 roku SPChB bierze udział w pracach grup roboczych na rzecz PKN (Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) we współpracy z CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego).

Od 2021 roku SPChB bierze udział w pracach grup roboczych na rzecz PKN (Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) we współpracy z CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego).

CEN jest stowarzyszeniem zrzeszającym krajowe organy normalizacyjne z 34 krajów europejskich. Zapewnia platformę do opracowywania norm europejskich i innych dokumentów technicznych w odniesieniu do różnego rodzaju produktów, materiałów, usług i procesów. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w pracach w dwóch grupach roboczych:

  • KT104 (CEN/TC104/SC3) domieszki do betonu, delegat Cyprian Pełczyński (Stachema)
  • WG17 (CEN/TC104/WG17) – środki do pielęgnacji świeżego betonu, delegat Witold Chodyń (MC-Bauchemie)

Od 2021 roku SPChB bierze udział w pracach grup roboczych na rzecz PKN (Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) we współpracy z CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego).

CEN jest stowarzyszeniem zrzeszającym krajowe organy normalizacyjne z 34 krajów europejskich. Zapewnia platformę do opracowywania norm europejskich i innych dokumentów technicznych w odniesieniu do różnego rodzaju produktów, materiałów, usług i procesów. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w pracach w dwóch grupach roboczych:

  • KT104 (CEN/TC104/SC3) domieszki do betonu, delegat Cyprian Pełczyński (Stachema)
  • WG17 (CEN/TC104/WG17) – środki do pielęgnacji świeżego betonu, delegat Witold Chodyń (MC-Bauchemie)