14 listopada Konrad Grzesiak wygłosił wykład o domieszkach specjalnych studentom kierunku studiów Chemia Budowlana. Wykład odbył się. na Politechnice Łódzkiej i był kolejnym w ramach współpracy Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej z kierunkiem studiów Chemia Budowlana, prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Wykładowca rozpoczął swoje wystąpienie od kilku zdań na temat koncernu chemicznego Basf, w którym pełni funkcję głównego technologa w dziale technologii betonu. Następnie przypomniał definicję domieszki do betonu oraz podział domieszek ze względu na działanie. Po krótkim wstępie, prelegent zaprezentował różne grupy domieszek specjalnych, na przykładzie konkretnych produktów, omawiając je według poniższego podziału:

– domieszki ekspansywne

– domieszki na bazie lateksu

– domieszki do betonowania podwodnego

– domieszki do zapraw

– domieszki opóźniające

– domieszki napowietrzające

– domieszki stosowane do tworzenia SCC

– sztuczne zarodki fazy C-S-H
Po omówieniu domieszek specjalnych na konkretnych produktach oraz zaprezentowaniu kilku przykładów realizacji z ich zastosowaniem Konrad Grzesiak przypomniał podstawowe zalecenia dla stosujących domieszki do betonu.
Użytkownicy domieszek powinni pamiętać, żeby:

– chronić domieszki przed mrozem i wysokimi temperaturami najlepiej w izolowanych kontenerach

– przestrzegać dat przydatności

– używać tylko pustych i czystych zbiorników

– homogenizować po dłuższym czasie przechowywania

– używać domieszek do betonu tylko zgodnie z zaleceniami producenta

– zawsze sprawdzać nowe produkty we właściwych mieszankach betonowych

– potwierdzać u producenta możliwość mieszania domieszek w zbiorniku lub w betonie

– dodawać domieszki do mieszalnika z ostatnią częścią wody zarobowej (w ten sposób osiąga się najlepsze efekty)

– patrzeć na utratę konsystencji, a nie na konsystencję wyjściową

– kontrolować temperaturę, od której silnie zależy efektywność działania domieszek

– pamiętać o wpływie rodzaju cementu, popiołu lotnego, pyłu krzemionkowego i piasku na działanie domieszki

– pamiętać o efekcie opóźnienia wiązania często występującym łącznie z plastyfikatorami

– wszystkie domieszki do betonów sprzedawane w Unii Europejskiej muszą mieć oznakowanie CE oraz zgodność z EN 934-2
Cały wykład dostępny jest na naszej stronie internetowej w dziale Pliki do pobrania. (Przypominamy, żeby pobrać materiały należy się zalogować).

Wykładowca rozpoczął swoje wystąpienie od kilku zdań na temat koncernu chemicznego Basf, w którym pełni funkcję głównego technologa w dziale technologii betonu. Następnie przypomniał definicję domieszki do betonu oraz podział domieszek ze względu na działanie. Po krótkim wstępie, prelegent zaprezentował różne grupy domieszek specjalnych, na przykładzie konkretnych produktów, omawiając je według poniższego podziału:

– domieszki ekspansywne

– domieszki na bazie lateksu

– domieszki do betonowania podwodnego

– domieszki do zapraw

– domieszki opóźniające

– domieszki napowietrzające

– domieszki stosowane do tworzenia SCC

– sztuczne zarodki fazy C-S-H
Po omówieniu domieszek specjalnych na konkretnych produktach oraz zaprezentowaniu kilku przykładów realizacji z ich zastosowaniem Konrad Grzesiak przypomniał podstawowe zalecenia dla stosujących domieszki do betonu.
Użytkownicy domieszek powinni pamiętać, żeby:

– chronić domieszki przed mrozem i wysokimi temperaturami najlepiej w izolowanych kontenerach

– przestrzegać dat przydatności

– używać tylko pustych i czystych zbiorników

– homogenizować po dłuższym czasie przechowywania

– używać domieszek do betonu tylko zgodnie z zaleceniami producenta

– zawsze sprawdzać nowe produkty we właściwych mieszankach betonowych

– potwierdzać u producenta możliwość mieszania domieszek w zbiorniku lub w betonie

– dodawać domieszki do mieszalnika z ostatnią częścią wody zarobowej (w ten sposób osiąga się najlepsze efekty)

– patrzeć na utratę konsystencji, a nie na konsystencję wyjściową

– kontrolować temperaturę, od której silnie zależy efektywność działania domieszek

– pamiętać o wpływie rodzaju cementu, popiołu lotnego, pyłu krzemionkowego i piasku na działanie domieszki

– pamiętać o efekcie opóźnienia wiązania często występującym łącznie z plastyfikatorami

– wszystkie domieszki do betonów sprzedawane w Unii Europejskiej muszą mieć oznakowanie CE oraz zgodność z EN 934-2
Cały wykład dostępny jest na naszej stronie internetowej w dziale Pliki do pobrania. (Przypominamy, żeby pobrać materiały należy się zalogować).