Od 2018 roku SPCHB jest członkiem Europejskiej Federacji Chemii Budowlanej. EFCC została założona w 2005 roku i działa jako rzecznik przemysłu chemii budowlanej przed instytucjami Unii Europejskiej i innymi organami publicznymi. Stowarzyszanie bierze udział w pracach dwóch Grup Roboczych w EFCC:

Od 2018 roku SPCHB jest członkiem Europejskiej Federacji Chemii Budowlanej. EFCC została założona w 2005 roku i działa jako rzecznik przemysłu chemii budowlanej przed instytucjami Unii Europejskiej i innymi organami publicznymi. Stowarzyszanie bierze udział w pracach dwóch Grup Roboczych w EFCC:

  • WG Norming & Standardisation – normalizacja i standaryzacja (CPR / CEN), w której reprezentantem SPChB jest Michal Oleksik (ATLAS)
  • WG Product Stewardship – aktualne regulacje prawne (REACH / CLP), w której reprezentantką SPChB jest Patrycja Twardochleb (PCC Rokita)

Od 2018 roku SPCHB jest członkiem Europejskiej Federacji Chemii Budowlanej. EFCC została założona w 2005 roku i działa jako rzecznik przemysłu chemii budowlanej przed instytucjami Unii Europejskiej i innymi organami publicznymi. Stowarzyszanie bierze udział w pracach dwóch Grup Roboczych w EFCC:

  • WG Norming & Standardisation – normalizacja i standaryzacja (CPR / CEN), w której reprezentantem SPChB jest Michal Oleksik (ATLAS)
  • WG Product Stewardship – aktualne regulacje prawne (REACH / CLP), w której reprezentantką SPChB jest Patrycja Twardochleb (PCC Rokita)