28 maja 2014 roku doktor Sławomir Chłądzyński wygłosił wykład pt. „Gips i wyroby z gipsu”, dla studentów kierunku Chemia Budowlana na Politechnice Łódzkiej.

Wykładowca pracuje w firmie Cemex i jest menadżerem linii produktowej – Chemia Budowlana. Doktor Sławomir Chłądzyński jest także autorem książki pt. „Spoiwa gipsowe w budownictwie”.
Na początku swojego wykładu doktor Chłądzyński wyjaśnił studentom czym jest gips, jakie są jego odmiany oraz jakie jest jego pochodzenie. Następnie wykładowca omówił słuchaczom gdzie używa się gipsu i w jakich wyrobach budowlanych stanowi podstawowy składnik. W podsumowaniu doktor Chłądzyński przedstawił korzystne i negatywne właściwości gipsu.
(Przypominamy, żeby pobrać materiały należy się zalogować).
Wykładowca pracuje w firmie Cemex i jest menadżerem linii produktowej – Chemia Budowlana. Doktor Sławomir Chłądzyński jest także autorem książki pt. „Spoiwa gipsowe w budownictwie”.
Na początku swojego wykładu doktor Chłądzyński wyjaśnił studentom czym jest gips, jakie są jego odmiany oraz jakie jest jego pochodzenie. Następnie wykładowca omówił słuchaczom gdzie używa się gipsu i w jakich wyrobach budowlanych stanowi podstawowy składnik. W podsumowaniu doktor Chłądzyński przedstawił korzystne i negatywne właściwości gipsu.
(Przypominamy, żeby pobrać materiały należy się zalogować).