14 czerwca 2023 w Centrum Konferencyjnym Fabryczna w Krakowie odbyło się GoGreen Concrete Sympozjum organizowane przez Górażdże Heidelberg Cement Group. Partnerem niniejszego wydarzenia było nasze Stowarzyszanie Producentów Chemii Budowlanej.

Wydarzenie zgromadziło blisko 150 osób z całej Polski. Tematy wystąpień przedstawionych podczas sympozjum dotyczyły wyzwań i trendów, idei neutralności klimatycznej oraz wdrożenia rozwiązań niskoemisyjnych w budownictwie.

Referaty przedstawili m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej:

  • Michał Oleksik, ATLAS Sp. z o.o. – Wpływ stosowania cementów niskoemisyjnych na właściwości mieszanki betonowej oraz trwałość drobnowymiarowych dwuwarstwowych elementów wibroprasowanych.
  • Michał Zapała, Master Builders Solutions – Zero waste jako jedna z dróg do neutralności klimatycznej na przykładzie zastosowania kruszyw z recyklingu oraz zagospodarowania piasków pozbawionych frakcji drobnych.

Gratulujemy organizatorom poruszenia istotnych dla branży tematów!

Szczegóły wydarzenia: https://gogreen.syskonf.pl/

Wydarzenie zgromadziło blisko 150 osób z całej Polski. Tematy wystąpień przedstawionych podczas sympozjum dotyczyły wyzwań i trendów, idei neutralności klimatycznej oraz wdrożenia rozwiązań niskoemisyjnych w budownictwie.

Referaty przedstawili m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej:

  • Michał Oleksik, ATLAS Sp. z o.o. – Wpływ stosowania cementów niskoemisyjnych na właściwości mieszanki betonowej oraz trwałość drobnowymiarowych dwuwarstwowych elementów wibroprasowanych.
  • Michał Zapała, Master Builders Solutions – Zero waste jako jedna z dróg do neutralności klimatycznej na przykładzie zastosowania kruszyw z recyklingu oraz zagospodarowania piasków pozbawionych frakcji drobnych.

Gratulujemy organizatorom poruszenia istotnych dla branży tematów!

Szczegóły wydarzenia: https://gogreen.syskonf.pl/