Listopadowe informacje o kolejnych etapach pracy grupy projektowej „Wibroprasa”

Jednym z głównych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej jest tworzenie dedykowanych zespołów projektowych. Jednym z nich jest, działająca od 2019, grupa projektowa „Wibroprasa”. Zespół specjalistów postawił sobie ambitny cel – opracowanie krajowej normy oraz wytycznych dotyczących domieszek chemicznych do betonu o konsystencji wilgotnej.

Mamy przyjemność podzielić się z informacją, że zespół „Wibroprasa” przechodzi do kolejnego etapu prac. Grupa zakończyła właśnie etap badań między laboratoryjnych, wykonywanych przez członków SPChB. Badania miały na celu sprawdzenie warunków powtarzalności i odtwarzalności wybranej metody badawczej dla oceny domieszek stosowanych w produkcji wyrobów wibroprasowanych. W badaniach wzięły udział firmy Atlas, MapeiMC-Bauchemie PolskaSchomburg PolskaSika oraz STACHEMA Polska.

Teraz zespół przygotowuje się do kolejnego etapu badań we współpracy z akredytowaną przez PCA jednostką organizującą badania biegłości.

Polska, będąca drugim co do wielkości rynkiem w Europie w produkcji wibroprasowanych wyrobów betonowych, z powodzeniem rozwija technologię wibroprasowania, która pozwala na osiągnięcie wysokiej trwałości produktów przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego.

Ważnym aspektem projektu jest uwzględnienie doświadczeń producentów domieszek, które wskazują na istotne różnice w właściwościach produktów przeznaczonych do betonu wilgotnego w porównaniu z domieszkami stosowanymi w betonie towarowym, które zostały opisane w normach EN 934-1 i -2.

Grupa projektowa skupia się na poszerzaniu wiedzy w obszarze technologii betonu. Realizacja tego projektu będzie miała pozytywny wpływ na rozwój branży wibroprasowanych wyrobów betonowych w Polsce. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, producenci będą mogli osiągać jeszcze lepsze wyniki, zwiększając trwałość i jakość swoich produktów, co przyczyni się do wzmocnienia pozycji Polski na europejskim rynku wibroprasowanych wyrobów betonowych.

Jednym z głównych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej jest tworzenie dedykowanych zespołów projektowych. Jednym z nich jest, działająca od 2019, grupa projektowa „Wibroprasa”. Zespół specjalistów postawił sobie ambitny cel – opracowanie krajowej normy oraz wytycznych dotyczących domieszek chemicznych do betonu o konsystencji wilgotnej.

Mamy przyjemność podzielić się z informacją, że zespół „Wibroprasa” przechodzi do kolejnego etapu prac. Grupa zakończyła właśnie etap badań między laboratoryjnych, wykonywanych przez członków SPChB. Badania miały na celu sprawdzenie warunków powtarzalności i odtwarzalności wybranej metody badawczej dla oceny domieszek stosowanych w produkcji wyrobów wibroprasowanych. W badaniach wzięły udział firmy Atlas, MapeiMC-Bauchemie PolskaSchomburg PolskaSika oraz STACHEMA Polska.

Teraz zespół przygotowuje się do kolejnego etapu badań we współpracy z akredytowaną przez PCA jednostką organizującą badania biegłości.

Polska, będąca drugim co do wielkości rynkiem w Europie w produkcji wibroprasowanych wyrobów betonowych, z powodzeniem rozwija technologię wibroprasowania, która pozwala na osiągnięcie wysokiej trwałości produktów przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego.

Ważnym aspektem projektu jest uwzględnienie doświadczeń producentów domieszek, które wskazują na istotne różnice w właściwościach produktów przeznaczonych do betonu wilgotnego w porównaniu z domieszkami stosowanymi w betonie towarowym, które zostały opisane w normach EN 934-1 i -2.

Grupa projektowa skupia się na poszerzaniu wiedzy w obszarze technologii betonu. Realizacja tego projektu będzie miała pozytywny wpływ na rozwój branży wibroprasowanych wyrobów betonowych w Polsce. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, producenci będą mogli osiągać jeszcze lepsze wyniki, zwiększając trwałość i jakość swoich produktów, co przyczyni się do wzmocnienia pozycji Polski na europejskim rynku wibroprasowanych wyrobów betonowych.